ZOOM A - Pemelajaran Interaktif Melalui Internet ~ SK KAMPONG JAWA, SEGAMAT

Friday, April 22, 2011

ZOOM A - Pemelajaran Interaktif Melalui Internet


Semua pelajar digalakkan untuk menggunakan kemudahan pembelajaran secara atas talian di portal di atas. Bagi pelajar SK Kampong Jawa, Segamat, maklumat seperti User Id Login dan Password boleh diperolehi dari Guru ICT sekolah anda.

Pelajar boleh mengakses portal ini dari mana-mana tempat yang ada perkhidmatan  internet samada  di sekolah mahupun di rumah. 

Portal ZOOM A ini juga menyediakan akses pemantauan kepada ibubapa bersekali dengan akses pelajar, sila dapatkan maklumat lebih lanjut dengan guru ICT.

0 Komen: